Tính năng công thái học

  CÔNG THÁI HỌC

  Nội thất công thái học mô tả các sản phẩm được thiết kế chú trọng đến sự thoải mái, tính năng và hỗ trợ chuyển động của cơ thể con người. Loại đồ nội thất này đang trở nên phổ biến hơn trong các kế hoạch thiết kế văn phòng hiện đại và là thứ chúng tôi khuyên bạn nên xem xét như một phần của bất kỳ dự án cải tạo hoặc hoàn thiện văn phòng sắp tới.
  picture

  “Mở" để thay đổi

  Chúng tôi mang đến các thiết kế tương lai về Công thái học

  xem thêm về ghế Raina

   

  Mang đến tương lai của công thái học

  Công thái học là một ngành khoa học ứng dụng liên quan đến việc thiết kế và sắp xếp những thứ mà con người sử dụng sao cho con người và mọi thứ tương tác một cách hiệu quả và an toàn nhất.