Chứng nhận chất lượng

 

Tiêu chuẩn này dựa trên một số nguyên tắc quản lý chất lượng bao gồm sự tập trung mạnh mẽ vào khách hàng, động lực và ý nghĩa của lãnh đạo cấp cao, cách tiếp cận quy trình và cải tiến liên tục.

 

ISO 14001:2015 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường mà tổ chức có thể sử dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động môi trường của mình.

 

Các tiêu chuẩn về thoải mái, tiện nghi, an toàn, độ bền của nội thất và sự phát triển bền vững

 

Các sản phẩm được chứng nhận GREENGUARD về lượng phát thải hóa chất thấp có thể góp phần tạo ra môi trường trong nhà lành mạnh hơn và được chứng minh một cách khoa học để đáp ứng một số yêu cầu khắt khe nhất của bên thứ ba trên thế giới về Tiêu chuẩn khí thải hóa học.