Thành lập năm 2008, Rồng Phương Bắc khởi đầu khiêm tốn là một công ty cung cấp

bàn máy tính tại TP.HCM. Sau 14 năm phát triển, chúng tôi trở thành

công ty hàng đầu trong ngành nội thất văn phòng tại Việt Nam

 

 

Thương hiệu THE CITY ?

 

Các Thương hiệu của chúng tôi

Chúng tôi xây dựng những mối quan hệ này với những người cùng quan điểm với chúng tôi, luôn cam kết đạt tiêu chuẩn cao.

Tìm hiểu thêm