Dự án thực hiện - Công trình KINGDERSTAR

Đơn vị cung cấp nội thất: Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc
Thời gian thực hiện: 9/2019
Địa chỉ công trình: 08 Đặng Đại Độ, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Hình ảnh công trình:

Bạn cũng có thể tham khảo thêm các dự án TẠI ĐÂY

Công ty TNHH TM Rồng Phương Bắc

Nhà sản xuất và nhập khẩu nội thất văn phòng The City

Tin tức khác