Bộ sưu tập những văn phòng có diện tích 100m2 - 200m2 (Phần 1)

  • Văn phòng của Azure tại Ukraine

 

  • Văn phòng của Buck O’Neill Builders

 

  • Văn phòng của Fabricville

 

  • Văn phòng của I Love Dust Design Boutique Southsea

 

  • Văn phòng của Oktavilla Graphic Design

Nguồn: Office Design Gallery

Tin tức khác