Bộ sưu tập các văn phòng công ty Thời trang

 • Văn phòng của Hurley

  Website: http://www.hurley.com

  Địa điểm: Costa Mesa, CA, Hoa Kỳ

  Thời điểm: 2012

  Diện tích văn phòng: 1.200 m2

 

 • Văn phòng của Beats by Dre Headquarters

  Website: Beats By Dre

  Thiết kế: Bestor Architecture

  Địa điểm: Culver, Hoa Kỳ

  Thời điểm: 2014

  Diện tích văn phòng: 4.500 m2

 

 • Văn phòng của Birkenstock Australia

  Thiết kế: Melbourne Design Studios

  Địa điểm: Melbourne, Úc

  Thời điểm: 2013

  Diện tích văn phòng: 500 m2

 

 • Văn phòng của Guess

  Thiết kế: Studios Architecture

  Địa điểm: Los Angeles, Hoa Kỳ

  Thời điểm: 2009

  Diện tích văn phòng: 9.500 m2

 

 • Văn phòng của LF USA Womens Apparel Group

  Thiết kế: Spacesmith

  Địa điểm: New York, Hoa Kỳ

  Thời điểm: 2013

  Diện tích văn phòng: 10.000 m2

Nguồn: Office Design Gallery

Tin tức khác